<optgroup id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></optgroup>
<optgroup id="6ocqi"><wbr id="6ocqi"></wbr></optgroup>
<center id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></center>
<center id="6ocqi"><wbr id="6ocqi"></wbr></center>
<optgroup id="6ocqi"><small id="6ocqi"></small></optgroup>
<center id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></center>

BMS Sverige donerar under coronakrisen

2020/06/15

Vi ?r stolta och glada ?ver att kunna meddela att BMS medarbetare i Sverige nyligen har r?stat fram en stor donation f?r att st?dja s?rskilt utsatta grupper under Coronakrisen. Bris, R?da Korset och Stockholms Stadsmission kommer gemensamt att f? dela p? 1 250 000 SEK fr?n BMS. Den st?rsta delen av donationen, 750?000 SEK, kommer fr?n Svenska BMS. Som ett till?gg till detta har v?r internationella donationsfond, BMS Foundation, bidragit med 500?000 SEK. Fonden ?r just nu engagerad i ?ver 100 hj?lpprojekt och n?r 1,5 miljoner m?nniskor i runt om i v?rlden.

Hands typing on keyboard

Hej Anna Holmqvist, kommunikations- och p?verkanschef p? Bris!

Hur ser ni p? donationen fr?n BMS medarbetare?

Vi ?r s?klart j?tteglada och tacksamma f?r donationen! Att det ?r BMS?anst?llda som valt att BMS ska st?tta BRIS arbete?i Sverige g?r mig glad, s?ger Anna Holmqvist, kommunikationschef p? Bris. Vi beh?ver vara m?nga vuxna i m?nga delar av samh?llet som st?r upp och agerar f?r varje barns r?tt att m? bra – s? tack BMS f?r att ni vill bidra till det arbetet.

Vilket/vilka av era projekt under Coronakrisen kommer sannolikt att n?s av donationen fr?n oss?

St?det fr?n BMS kommer bidra till att Bris kan forts?tta drifta landets officiella st?dlinje 116?111 och erbjuda barn st?d och hj?lp?via telefon, chatt och mejl varje dag, ?ret om. Trycket var h?gt hos Bris redan innan coronakrisen men nu, kanske mer ?n n?gonsin, ser vi hur viktigt det ?r att det finns ett professionellt st?d som ?r l?ttillg?ngligt f?r barn. Barns behov av att f? st?d finns under dygnets alla timmar, och Bris jobbar b?de f?r att st?rka bemanningen p? aktuella ?ppettider och f?r att ut?ka ?ppettiderna ytterligare. Varje krona ?r ett viktigt bidrag till v?rt arbete.

Just nu, n?r de flesta vuxna ?r upptagna med att navigera i det nya samh?llsl?get och?m?nga ?r upptagna av corona finns en stor risk att fler barn l?mnas ensamma med sitt m?ende och inte p? samma s?tt uppm?rksammas i hur de har det och vad de beh?ver st?d kring f?r att kunna m? bra. P? s? s?tt riskerar krisen att f? l?ngsiktiga konsekvenser f?r barns m?ende och deras psykiska h?lsa p? sikt.

Hur kommer donationen att g?ra konkret nytta f?r m?nniskor i det projektet?

Trycket ?r alltid h?gt i Bris st?dlinje och under april 2020 hade Bris runt 20 procent fler samtal ?n under en genomsnittlig m?nad 2019.Det ?r tydligt f?r Bris att situationen f?r barn, b?de p? kort och l?ng sikt, riskerar att bli mycket sv?r. Omst?ndigheter som social isolering, h?g stress- och konfliktniv?, ekonomiska problem och andra p?frestningar ?kar faran f?r att barn ska fara illa och uts?ttas f?r v?ld i hemmet, n?got som Bris m?rkt av i st?dkanalerna. Bland annat har samtalen om familjekonflikter ?kat med n?stan 60 procent under april.

Bris roll s?v?l i vardag som i kristider ?r att finnas till hands f?r alla de barn som inte har en vuxen att prata med, genom att trygga, lugna, st?tta och hj?lpa. Bris ?r Sveriges nationella st?dlinje f?r barn och unga och erbjuder professionellt samtalsst?d via chatt, mejl och telefon varje dag, ?ret runt. Numret till Bris st?dlinje f?r barn, 116?111, ?r ett EU-harmoniserat nummer som reserveras till hj?lplinjer i de europeiska l?nderna med kunskaper och resurser att ge barn professionellt st?d. Varje barn som kontaktar Bris f?r professionellt st?d av en utbildad kurator. Under 2019 hade Bris ?ver 27?000 st?djande kontakter d?r ett enskilt barn fick st?d i sin situation. Varje samtal ger dessutom Bris kunskap och insikt i barns livsvillkor och utsatthet i Sverige, kunskap som Bris f?r vidare i rapporter och i kontakter med beslutsfattare, f?r att Sverige ska bli ett ?nnu b?ttre land f?r barn att v?xa upp i.

R?da korset image

Hej Johan Fischer, Corporate Gifts p? R?da Korset!

Hur ser ni p? donationen fr?n BMS medarbetare??

Vi ?r otroligt tacksamma ?ver att Bristol Myer Squibb st?ttar R?da Korsets arbete i kristider. Bidraget hj?lper oss i v?rt st?ndiga arbete med att hj?lpa m?nniskor som drabbas av kriser och katastrofer. Just nu drabbas m?nga i Sverige av coronakrisen p? olika s?tt. R?da Korset och alla v?ra tusentals volont?rer runt om i landet jobbar f?r att st?tta dem.?

Vilket/vilka av era projekt under Coronakrisen kommer sannolikt att n?s av donationen fr?n oss??

R?da Korset hj?lper alltid de som ?r mest utsatta. St?det fr?n BMS?kan bland annat g? till v?rt?lokala arbete f?r att st?tta kommuner och regioner f?r att tillgodose livsmedel och l?kemedel till riskgrupper, R?da Korsets tillf?lliga st?dtelefon, v?rt n?rvarande krisst?d utanf?r sjukhus och s?rskilda insatser i socioekonomiskt utsatta omr?den. Alla dessa verksamheter ?r ig?ng runt om i Sverige f?r att st?tta utsatta i denna r?dande kris.

Hur kommer donationen att g?ra konkret nytta f?r m?nniskor i det projektet?

Donationen g?r att?R?da Korset kan v?xla upp och anpassa v?ra befintliga verksamheter och starta nya som m?ter lokala humanit?ra behov i Coronakrisen. Vi arbetar alltid f?r att ingen m?nniska ska l?mnas ensam i en katastrof, varje donation R?da Korset f?r hj?lper oss att hj?lpa fler.?

Stockholms stadsmission image

Hej Jonas Wihlstrand, socialchef p? Stockholms Stadsmission!

Hur ser ni p? donationen fr?n BMS medarbetare?

Vi ?r j?ttetacksamma f?r en g?va som den h?r. Det ger oss m?jlighet att forts?tta v?rt arbete f?r personerna vi tr?ffar och med en tuff sommar framf?r oss beh?ver vi verkligen finnas d?r f?r v?ra deltagare.

Vilket/vilka av era projekt under Coronakrisen kommer sannolikt att n?s av donationen fr?n oss?

Stockholms Stadsmissions har flera verksamheter som f?r?ndrat sina dagliga rutiner p? grund av coronkrisen. I v?r verksamhet St Paul vid Mariatorget serveras det vanligen lunch. Nu har vi st?llt om till att dela ut matl?dor och dagligen delar vi h?r ut 300-400 matpacket.

M?nga ensamma ?ldre ?r isolerade utan n?tverk som kan hj?lpa dom, till de k?r vi ut matl?dor. S? ?ven till boende inom Bostad F?rst, som ?r en modell f?r att motverka heml?shet.

V?ra verksamheter f?r barn, unga och deras f?r?ldrar delar t ex ut matkassar och tr?ffar deltagare utomhus f?r att h?lla aktiviteter ig?ng och s?rja f?r att det finns mat.

Hur kommer donationen att g?ra konkret nytta f?r m?nniskor i det projektet?

De extra resurser som kr?vs f?r att kunna g?ra detta g?r att vi kan arbeta vidare och ?ven omforma v?rt arbete s? det passar de som drabbas h?rdast och som hade det sv?rt redan innan coronakrisen. M?nga barn och unga har utmaningar under sommaren och m?nga familjer ?r arbetsl?sa. Vi ser att behoven av en stadsmissionen kommer vara extra stort och vi beh?ver h?lla alla v?ra verksamheter ?ppna.


Om BMS Foundation med anledning av donationerna

Genom BMS internationella st?dfond, BMS Foundation, st?djer vi initiativ som syftar till att fr?mja b?ttre h?lsa och skydd mot allvarliga sjukdomar hos s?rskilt utsatta grupper. Det g?r vi genom att st?rka v?rdpersonalens kapacitet, integrera medicinsk v?rd med samh?llsbaserade st?dtj?nster och mobilisera samh?llen i kampen mot sjukdomar. Just nu ?r BMS Foundation engagerad i ?ver 100 hj?lpprojekt som n?r 1,5 miljoner m?nniskor runt om i v?rlden, l?s mer h?r.

久久在线观看