<optgroup id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></optgroup>
<optgroup id="6ocqi"><wbr id="6ocqi"></wbr></optgroup>
<center id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></center>
<center id="6ocqi"><wbr id="6ocqi"></wbr></center>
<optgroup id="6ocqi"><small id="6ocqi"></small></optgroup>
<center id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></center>

Integritetspolicy


Bristol-Myers Squibb Aktiebolag och dess dotterbolag samt anknutna f?retag (kollektivt ”BMS”) str?var efter att uppfylla till?mpliga dataskyddskrav.

Omfattning

Denna integritetspolicy f?r Bristol-Myers Aktiebolag (”Policy”) beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas n?r du bes?ker v?r hemsida, www.3t0z.com/se ("Webbplatsen"), eller mailar till oss. ?BMS ?r personuppgiftsansvarig f?r behandling av personuppgifter.

Typer av data som behandlas

De personuppgifter som vi samlar in via v?r hemsida ?r data relaterat till cookies. Om du sj?lv v?ljer att kontakta oss hanterar vi de personuppgifter som du skickat till oss s?som namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.

Syfte med databehandling, r?ttsliga grunder, och upplysningar om personuppgifter

BMS r?ttsliga grund f?r att behandla de personuppgifter som du sj?lv l?mnar ?r f?r att kunna besvara den korrespondens vi f?r och i ?vrigt kunna kommunicera med dig.

Cookies ?r sm? textfiler som placeras p? din dator av webbplatser som du bes?ker. Cookies anv?nds i stor utstr?ckning f?r att webbplatser skall fungera mer effektivt samt f?r att samla in anv?ndarinformation till webbplatsens ?gare. Information om hur vi anv?nder cookies kan du l?sa mer om h?r:?Anv?ndning av cookies.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att sparas s? l?nge det ?r n?dv?ndigt f?r de ?ndam?l som anges ovan, i enlighet med g?llande lagar och regler.

Datas?kerhet och dataintegritet

BMS uppr?tth?ller rimliga s?kerhets?tg?rder f?r att skydda personuppgifter fr?n f?rlust, st?rningar, missbruk, obeh?rig ?tkomst, avsl?jande, ?ndring eller f?rst?relse. BMS uppr?tth?ller ?ven rimliga f?rfaranden f?r att s?kerst?lla att s?dan data ?r tillf?rlitlig f?r den avsedda anv?ndningen samt att den ?r korrekt, fullst?ndig och aktuell.

R?ttigheter

Du har r?tt att i enlighet med g?llande lag g?ra inv?ndningar mot eller beg?ra begr?nsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har ?ven r?tt att beg?ra tillg?ng till, r?tta, radera samt ?verf?ra dina egna personuppgifter. F?rfr?gningar ska l?mnas in skriftligen till adressen nedan i avsnittet ”Kontaktinformation”.

Om dina personuppgifter har ?ndrats eller inneh?ller felaktigheter ska du informera BMS s? att personuppgifterna kan uppdateras eller r?ttas.

Du kan l?mna in ett klagom?l hos Datainspektionen om du anser att BMS behandling av dina personuppgifter strider mot g?llande lag.

Upplysningar som kr?vs eller till?ts enligt lag

Oberoende av andra best?mmelser i denna Policy kan BMS l?mna ut eller p? annat s?tt behandla personuppgifter i samband med f?rs?ljning eller transaktioner som omfattar hela eller en del av verksamheten eller som kan kr?vas eller till?tas enligt lag eller som kr?vs f?r n?gon lagstadgad revision som BMS kan bli f?rem?l f?r.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig: Bristol-Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 23 Solna.

Du kan kontakta v?rt dataskyddsombud f?r EU p? EUDPO@BMS.com f?r att ut?va de dataskyddsr?ttigheter du kan ha eller om du har funderingar eller fr?gor kring hur dina personuppgifter hanteras av BMS.?

久久在线观看